Blog motoryzacyjny, samochody, motoryzacja, super auta, tuning

Przepisanie OC, czy jest konieczne?

25 marca 2022 Material zewnetrzny 0 Comments

[REKLAMA]

Wykupienie ubezpieczenia OC dla samochodu i zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej jest obowiązkiem wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Czy możemy jednak przepisać ubezpieczenie auta, jeżeli dojdzie do jego sprzedaży? Jak wygląda przepisanie polisy OC na nowego właściciela pojazdu? 

  • OC pojazdu
  • Ubezpieczenie po sprzedaży auta – co się z nim dzieje?
  • Przepisanie polisy OC na nowego właściciela
  • Jaki jest czas na przepisanie OC po zakupie samochodu?

W tekście omawiamy podstawowe kwestie dotyczące polisy OC.

OC pojazdu

Wszystkie zarejestrowane auta, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC, które polega na przejmowaniu odpowiedzialności finansowej przez firmę ubezpieczającą za szkody wyrządzone przez osobę kierującą ubezpieczonym pojazdem. Sprawia to, że osoba odpowiedzialna za przykre zdarzenie nie będzie musiała płacić odszkodowania ze swoich środków.

Ubezpieczenie po sprzedaży auta – co się z nim dzieje?

Gdy dochodzi do sprzedaży lub darowania auta innej osobie, wówczas dotychczasowy właściciel pojazdu ma obowiązek przekazania osobie kupującej potrzebne dokumenty, które są związane z pojazdem (m.in. ubezpieczenie OC i dowód rejestracyjny pojazdu). Nowy właściciel może, ale nie musi dalej korzystać z ochrony aż do momentu wygaśnięcia umowy. Taka polisa w momencie upływu terminu zakończenia nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok, dlatego też nie ma potrzeby jej wypowiadania. Wynika to z przepisów ustawy dotyczącej ubezpieczeń obowiązkowych. Prawem osoby kupującej jest wybranie dowolnego, nowego ubezpieczyciela. Nabywca może wybrać ofertę OC, która jest najlepsza jego zdaniem.

Osoba, która jest nowym właścicielem pojazdu powinna jednak pamiętać o tym, by nie dopuścić do sytuacji, w której powstaje nawet jeden dzień przerwy w trakcie okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej komunikacyjnego OC. Jeśli do niej dojdzie, wówczas ponosi koszt kary, która jest nakładana przez UFG. Kara jest adekwatna do długości trwania przerwy i rodzaju ubezpieczanego auta.

Decydując o przepisywaniu lub wypowiadaniu obecnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej dla nowo zakupionego pojazdu, nabywca zwykle bierze pod uwagę tylko wysokość i ewentualną rekalkulację składki, podczas gdy odziedziczona po poprzednim właścicielu polisa może pociągać za sobą inne skutki, np. nagromadzone zniżki.

Jeśli jednak chcesz wypowiedzieć umowę OC, wejdź na https://wypowiadamoc.pl/ i przekonaj się jak szybko można to zrobić.

Przepisanie polisy OC na nowego właściciela

W chwili, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe dostaje informacje o podpisaniu umowy sprzedaży samochodu, wówczas możliwe jest dokonanie przepisania ubezpieczenia OC na nowego właściciela. Dodajmy, że taka operacja jest całkowicie bezpłatna dla obu stron, chociaż osoba kupująca auto powinna pamiętać o tym, że firmy ubezpieczeniowe mają prawo do dokonania rekalkulacji składki ubezpieczeniowej.

Przenoszenie polisy Odpowiedzialności Cywilnej na nowego właściciela auta może się wiązać dla ubezpieczyciela ze stosunkowo większym ryzykiem ubezpieczeniowym. Stąd też rekalkulacja składki bywa konieczna, ale w praktyce występuje ona raczej rzadko. Jednak w przypadku, gdy dotychczasowy właściciel samochodu był w posiadaniu wieloletnich zniżek z tytułu bezszkodowej historii ubezpieczenia, a kupujący pojazd jest młodym kierowcą bez doświadczenia, wówczas może dojść do ponownego wyliczania składki. Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że jej wysokość wzrośnie, chociaż wcale nie musi tak być. Tego typu kwestie są rozstrzygane przez towarzystwa ubezpieczeniowe indywidualnie.

Jaki jest czas na przepisanie OC po zakupie samochodu?

Przepisanie polisy oc na nowego właściciela auta jest w interesie osoby sprzedającej i zalicza się do jego obowiązków. Sprzedawca pojazdu musi poinformować pisemnie swojego ubezpieczyciela o sprzedaży auta. Ma na to 2 tygodnie od chwili, w której zawarł umowę sprzedaży.

Jeśli nie dopełni tej formalności, wówczas może przynieść sobie sporo niemiłych konsekwencji finansowych. Ubezpieczyciele mogą obciążać opłaceniem składki na OC za okres od chwili sprzedaży pojazdu do momentu poinformowania towarzystwa o fakcie jego sprzedaży. Trzeba pamiętać, że w tym czasie osoba sprzedająca i nabywca pojazdu ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie należności, które są nieuregulowane.

#polisa#przepisanie oc

Previous Post

Next Post

Dodaj komentarz

Your email address will not be published / Required fields are marked *